Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/ υπόκειται στους παρόντες όρους, οι οποίοι συμφωνούν με τα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει και δη από 25-05-2018 στη χώρα μας, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η SK DEVELOPERS διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας, ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που λαμβάνει, ώστε να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη ή παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία στα δεδομένα αυτά, καθώς και η τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους, όπως και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. Στα πλαίσια αυτά η SK DEVELOPERS προβαίνει στη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Ενημέρωση των όρων απορρήτου

Η SK DEVELOPERS διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής, αναθεώρησης και ενημέρωσης των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του σχετικού νομικού πλαισίου.

Οι χρήστες των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν μεταβολές, καθώς η συνεχής χρήση των παραπάνω διαδικτυακών τόπων συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου που βρίσκονται αναρτημένοι στις εν λόγω ιστοσελίδες αποτελούν κάθε φορά την τελευταία, επικαιροποιημένη και αναθεωρημένη έκδοση αυτών.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιον σκοπό

Η SK DEVELOPERS συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στους διαδικτυακούς τόπους https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/, είναι τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατέρα και μητέρας
 • Επάγγελμα
 • A.M.K.A
 • Ιατρικός Σύλλογος
 • Διεύθυνση και αριθμός, T.K.
 • Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων

Με την παροχή της συγκατάθεσης των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου:

 • Να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους
 • Να δημιουργήσουμε μια σύμβαση με αυτούς
 • Να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή
 • Να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
 • Να επαληθεύσουμε την ταυτότητά τους όταν εισέρχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες
 • Να ανταποκριθούμε σε θέματα υποστήριξης απέναντί τους
 • Να απαντούμε στα σχόλια ή τα ερωτήματα που υποβάλονται στις ιστοσελίδες, να ζητούμε τα σχόλιά τους ή εάν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε έρευνες
 • Να αναγνωρίσουμε πως θα βελτιώσουμε και προσαρμόσουμε τους ιστότοπούς μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, μέσω της τεχνικής ανάλυσης των πεδίων επισκεψιμότητάς τους, διαμορφώνοντας επί παραδείγματι τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους ιστότοπους – όπου αυτό συνεπάγεται τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών – προκειμένου να προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία
 • Να παρέχουμε, μέσω αποστολής e-mail, διαφημιστικές πληροφορίες (πληροφορίες μάρκετινγκ) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, μπορούν να μας ενημερώσουν, μέσω των ιστοσελίδων μας, ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση αποστολής των εν λόγω e-mails
 • Να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στις ιστοσελίδες μας, ώστε να εντοπίσουμε π.χ. πιθανή δόλια δραστηριότητα και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοτόπων
 • Για να διαχειριζόμαστε τις νομικές και επιχειρησιακές μας υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το περιεχόμενο και την απάτη
 • Εάν απαιτηθεί, να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήσεις/ερωτήματα/αιτήματα δημόσιων αρχών, δικαστηρίου και δημόσιων φορέων που διεξάγουν έρευνα
 • Για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο

Σημειώνουμε ότι για την απλή περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών στις ιστοσελίδες της SK DEVELOPERS δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό τους στοιχείο.

Πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών μας

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισεπτών/χρηστών των ιστότοπών μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων μας δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους στοιχεία ή να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούν να αιτηθούν γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά τους στοιχεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον ζητηθεί η διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για τη συμμόρφωσή μας με τον νόμο, για την αποτροπή απάτης, την είσπραξη αμοιβών, την επίλυση διαφορών και προβλημάτων, τη βελτίωση των όρων χρήσης και άλλες ενέργειες που επιτρέπονται από τον νόμο. Οι πληροφορίες που διατηρούμε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η SK DEVELOPERS εγγυάται ότι ΔΕΝ θα γίνει χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω στους παρόντες όρους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, έγκριση, συναίνεση και συγκατάθεσή τους. Επιπλέον η SK DEVELOPERS εγγυάται ότι συλλέγει τα ελάχιστα απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρόνο επεξεργασίας τους, συναφή και κατάλληλα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτείται να τα επικαιροποιεί και εάν είναι ανακριβή να τα διορθώνει ή να τα διαγράφει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Που μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μας

Η SK DEVELOPERS έχει έδρα στην Ελλάδα. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών των ιστότοπών της μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε server της εταιρείας Hetzner στην Φρανφούρτη. Η διαχείριση του server γίνετε από άλλη ελληνική εταιρία.

Πως διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μας

Αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες σε ασφαλείς διακομιστές, οι οποίοι διαχειρίζονται οι πάροχοι των υπηρεσιών μας, καθώς και περιστασιακά αρχεία σε έντυπη μορφή που διατηρούνται σε ασφαλή τοποθεσία στην Ελλάδα. Οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε ή μεταδίδουμε προστατεύονται από τα στοιχεία ελέγχου ασφαλείας και πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ταυτότητας δύο στοιχείων και κρυπτογράφηση δεδομένων, όπου ενδείκνυται

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή των ιστοτόπων της SK DEVELOPERS και να αιτηθεί:

 • Την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή
 • Την επανεξέταση των προσωπικών του πληροφοριών
 • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών του
 • Τη διαγραφή των δεδομένων του
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του
 • Την ανάκληση της συγκατάθεσής του επεξεργασίας των δεδομένων του. Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασιζόταν στη συγκατάθεσή του για το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή του
 • Τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν των κατηγοριών δεδομένων και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων του, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες τους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από την SK DEVELOPERS, την τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Να εναντιωθεί-αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με τυχούσα ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • Να εναντιωθεί-αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όταν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στην SK DEVELOPERS και να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς δική μας αντίρρηση ή ακόμη και να αιτηθεί την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό
 • Να υποβάλει παράπονο/καταγγελία είτε στην εταιρία μας, μέσω αποστολής e-mail, είτε σε αρμόδια εποπτική αρχή

Τα ανωτέρω δικαιώματα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν, για παράδειγμα, υπέχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών μας. Ενδέχεται επομένως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να επιβάλλεται να διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία τους, ακόμα και μετά την απόσυρση της συγκατάθεσής τους.

Όπου απαιτείται η παροχή των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών μας να συμμορφώνονται με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική: εάν δεν παρέχονται τέτοια δεδομένα, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μ’ αυτούς ή να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που μας έχουν ανατεθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παροχή των προσωπικών πληροφοριών που ζητούνται είναι προαιρετική.

Web Analytics

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τους ιστότοπους της SK DEVELOPERS, ορισμένες πληροφορίες τους καταγράφονται, είναι ανώνυμες και δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • τη διεύθυνση IP ή τη διεύθυνση IP διακομιστή μεσολάβησης
 • το όνομα τομέα που αιτήθηκαν
 • το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, ανάλογα με τη διαμόρφωση της σύνδεσης ISP
 • την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης στους ιστότοπους
 • τη διάρκεια της συνεδρίας τους
 • τις σελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση
 • ο αριθμός των φορών που απέκτησαν πρόσβαση στους ιστότοπους μας εντός οποιουδήποτε μήνα
 • τη διεύθυνση URL του αρχείου που βλέπουν και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν
 • την ιστοσελίδα που τους παραπέμπει στους ιστότοπούς μας και
 • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής τους

Σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η SK DEVELOPERS είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της, μετά από τη συναίνεση/συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών της. Η SK DEVELOPERS συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών των ιστοτόπων της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Η SK DEVELOPERS ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες των ιστοτόπων της ότι τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασής του, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται τα πεδία τα οποία είναι χρήσιμα ή δημοφιλή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η SK DEVELOPERS δεν θα διαθέσει, διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακών τόπων https://www.sk-developers.com και www.skdoctors.com και http://skpaidiatreio.sk-developers.com/ σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την ανταπόκρισή της σε νομικές υποχρεώσεις της προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών μας σε όλα τα πρόσωπα της εταιρίας μας, στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, στην ασφαλιστική μας εταιρεία, στο χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα, σε θεσμικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο υποχρεούμαστε να τα αποκαλύψουμε, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σε κάθε περίπτωση, η SK DEVELOPERS λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η SK DEVELOPERS ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι ιστότοποι της SK DEVELOPERS περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Η SK DEVELOPERS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εν λόγων δικτυακών τόπων.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες της SK DEVELOPERS ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στους διαδικτυακούς ιστότοπούς μας χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση του τρίτου προσώπου, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων, με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η SK DEVELOPERS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των παρόντων όρων, να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη.

test

Βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας μας, αντιπροσωπεύουν ακριβείς λύσεις στις προκλήσεις των πελατών,
εκπληρώνουν τις πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν προστιθέμενη αξία και δύναμη.

Ιατρικές εφαρμογές

Οι ιατρικές εφαρμογές μας αποτελούν ένα σύστημα διαχείρισης ασθενών με ενσωματωμένο και πλήρες Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή (EMR). Βοηθά στην αποτελεσματική οργάνωση και μηχανογράφηση του ιατρείου με αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ασθενείς σας. Επιπλέον μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις αποδείξεις σας και να στέλνετε τα παραστατικά σας στην Α.Α.Δ.Ε. Χρησιμοποιήστε το ιατρικό λογισμικό μας και μείνετε συγχρονισμένοι στη νέα εποχή της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου από 01/10/2021 γίνεται υποχρεωτική.

Cloud εφαρμογές

Η εταιρία μας σας παρουσιάζει την νέα εφαρμογή cloud, δίνοντας λύση στη φορητότητα της επιχείρησής σας, μεταφέροντας το γραφείο σας και τα δεδομένα σας όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός με την desktop εφαρμογή σας.

Γιατί να επιλέξετε το λογισμικό μας;

Πλήρες

Δεν υπάρχει πληροφορία που θέλετε να αποθηκεύσετε και να μην μπορείτε. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, διαφέρουμε από τους υπόλοιπους. Ζητήστε το, και θα το ενσωματώσουμε στην εφαρμογή σας.

Γρήγορο

Μελετημένο για να μην χάνετε χρόνο. Άμεσες εκτυπώσεις και γραφήματα. Με 3 κλικ αναζητήστε πελάτη, με 2 κλικ δημιουργήστε καρτέλα ασθενή και με 1 κλικ κλείστε ραντεβού!

Έξυπνο

Είναι το δεξί σας χέρι και ο ηλεκτρονικός βοηθός σας. Εκμεταλλευτείτε το. Σας υπενθυμίζει, τις υποχρεώσεις σας, τις προγραμματισμένες ενέργειες σας, τα επόμενα ραντεβού. Θέλετε και άλλα; Διαπιστώστε το.

Φιλικό

Ο σχεδιασμός των εφαρμογών μας είναι προσεγμένος και μελετημένος σε συνεργασία με τους ίδιους τους ιατρούς, με αποτέλεσμα να προσφέρει φιλικό και εύκολο περιβάλλον προς τον τελικό χρήστη.

Οργανωμένο

Βάλτε επιτέλους τάξη στο χάος των χαρτιών και των φακέλων σας. Ρυθμίστε εσείς την σειρά που θέλετε να έχετε για τις ηλεκτρονικές καρτέλες και διαπιστώστε πόση πολύ πληροφορία μπορείτε να αποθηκεύσετε και να βρείτε με λίγα κλικ.

Ασφαλές

Μην φοβάστε για τα δεδομένα σας. Το λογισμικό μας είναι συμμορφωμένο με τους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR). Έχετε την υποστήριξη μας, και κρατώντας backup φροντίζετε τα δεδομένα σας να είναι διαθέσιμα, είτε χτυπήσει ο δίσκος σας, είτε ακόμα και αν σας κλέψουν το μηχάνημα σας.

blank
blank